„Spojili jsme naše vášně pro linoryt a beton.“

Autory betonových obrazů Litone (LInoryt + beTON) jsou manželé Jiří a Simona Vojtěškovi z Brna. Propojení linorytu a betonu vynalezli v březnu roku 2020.

Jiří Vojtěšek (nar. 1990) je spolumajitelem architektonického ateliéru KEEO Architekti a beton jej fascinuje již dlouhou dobu. Nepovažuje jej pouze za stavební materiál, ale je pro něj prostředkem k uměleckému vyjádření. V procesu tvorby experimentuje s konzistencí betonu, stejně tak s jeho ručním zpracováním. Výsledné obrazy jsou proto fascinující kombinací uměleckého záměru a nepředvídatelnosti materiálu. Dotýkají se hranice sochařství.

Simona Vojtěšková (nar. 1986) je brněnská umělkyně, která se kromě betonových obrazů zabývá i malbou. Na začátku každého betonového obrazu vytvoří linoryt, který se poté zalije betonem. K tomuto účelu používají manželé Vojtěškovi často recyklované lino, po kterém se desítky let chodilo a jsou na něm hmatatelně cítit stopy používání, otlaky nábytku apod. Tyto nedokonalé vzpomínky se společně s linorytem odráží ve výsledném obraze.

Vojtěškovi jsou ve své tvorbě fascinováni kruhem, který se v nejrůznějších podobách objevuje jako motiv jejich obrazů. Kruh je pro ně spojením mezi minulostí a budoucností. Jejich díla proto odráží cykličnost světa a upozorňují na současný okamžik, který je zároveň dokonalý i nedokonalý.

Betonové obrazy představili na samostatné výstavě v Art Gallery Brno nebo také na Czech Design Week v Praze. Jejich obrazy najdete v soukromých sbírkách po celém světě.

Přečtěte si, co o betonových obrazech píšou média.